dilluns, 3 de juny de 2013

Repassem5

INTERVENCIONS EN EL BLOG-PRESENTACIÓ PREZI

Intervencions Blog


Caldrà que facis un mínim de tres intervencions en les diverses entrades que he fet en el blog, valorant les tasques -la dificultat, els trucs que has aplicat,...- per tal de compartir-les amb els teus companys i amb mí.

Cal que cuidis la teva expressió escrita, l'ortografia i l'estil comunicatiu emprat en l'elaboració de cada intervenció.

Es valorarà:

 1. El nombre d'intervencions efectuades.
 2. La qualitat del text escrit.
 3. La qualitat de la informació bescanviada en els diferents comentaris.
 4. L'estil comunicatiu emprat.
Presentació Prezi

Es tractarà que a través d'una presentació prezi, elaboris un document que reculli totes les activitats de repràs que has efectuat:

 1. Powerpoint elaborat.
 2. Imatges retocades amb Gimp 2.6
 3. Enllaç al vídeo elaborat amb Sketchup i publicat a Youtube.
L'activitat haurà de contenir una mica de text destacant els aspectes  més significatius de cada tasca de repàs.

La presentació haurà de contenir una portada que dugui per títol: Repàs Informàtica 4t ESO i una contraportada en la que figurin els noms i cognoms de l'autor.

Caldrà, una vegada finalitzada l'activitat fer arribar al professor l'enllaç a la presentació Prezi efectuada.

Es valorarà:
 1. El nombre mínim de diapositives.
 2. El dinamisme entre les diapositives.
 3. El text introduït en cada diapositiva per contextualitzar cada tasca.
 4. La qualitat del text escrit.
 5. La compartició de l'enllaç amb el professor a la presentació Prezi efectuada.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada